Info

Laurence Becue

 • is Master in de Logopedische en Audiologische wetenschappen.
 • is een dynamische logopediste voor jong en oud.
 • hecht veel belang aan optimaal overleg en contact met de patiënt, familie en teamleden.
 • heeft een empathisch vermogen met aandacht voor de sterktes en mogelijkheden van elk individu.
 • streeft naar een persoonlijke, maatgerichte en kwaliteitsvolle behandeling.
 • volgt heel regelmatig bijscholingen en verdiepingscursussen.
 • is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
 • is tevens werkzaam als logopediste in Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas.


Opleiding

2010-2014: Master of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen: logopedie met grote onderscheiding.
2014: Wetenschappelijk onderzoek: Articulatieprofiel en oromyofunctioneel gedrag bij kinderen die consulteren voor een orthodontische behandeling.
2016: Logopedie en Tandheelkunde: OMFT.
2016: Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.
2014 - heden: Diverse logopedische bijscholingen.


Hoe gaan we te werk ?

Bij een eerste kennismaking starten we met een intakegesprek. Hierbij krijgt u alle informatie over de problematiek en het verdere verloop. U krijgt dan een formulier mee voor de geneesheer- specialist. Deze zal het document ondertekenen waarna we een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren. Tijdens het onderzoek wordt de problematiek aan de hand van testen in kaart gebracht. De resultaten hiervan worden nadien besproken met de patient, de ouders en de orthodontist. Indien het aangewezen is om logopedische therapie op te starten, maakt de orthodontist een voorschrift voor therapie op. Alle ingevulde documenten worden dan verzameld en naar de betreffende mutualiteit verzonden. De adviserend geneesheer beslist of de terugbetaling al dan niet goedgekeurd wordt. We kunnen dan ook van start gaan met de behandeling. Een intense samenwerking met de ouders is van cruciaal belang. We informeren u dan ook na elke therapie. Verder is ook een goede samenwerking tussen orthodontist en logopedist van groot belang om de behandeling met succes te laten verlopen. Therapie is mogelijk in de praktijk te Deinze of aan huis in de regio rond Gent.

Specialiteiten

Specialisatie afwijkende mondgewoonten en articulatiestoornissen

Afwijkende mondgewoonten kunnen een negatieve invloed hebben op de tandstand, articulatie en algemene gezondheid. Mondgewoonten kunnen andere mondgewoonten uitlokken en houden elkaar in stand. Dit kan duim, vinger- en/ of speenzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tonghouding in rust, foutieve lipgewoonten, nagelbijten en afwijkend slikken zijn. Het is erg belangrijk dit afwijkend mondgedrag tijdig op te sporen en af te leren. Een logopedische behandeling kan het afwijkend mondgedrag modificeren en de mondmotoriek optimaliseren. Concreet kan de logopedist ondersteuning bieden bij het afleren van duimzuigen, de lip- en tongspieren versterken, een correcte slikact aanleren en articulatietherapie geven.

Specialisatie eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Zuigelingen en jonge kinderen kunnen problemen hebben in het voedingsproces. Dit kan voorkomen bij het zuigen, slikken, ademen, drinken, afhappen, kauwen of bij transport naar de maag. Deze kinderen verslikken zich regelmatig, geven over en/of kokhalzen. Er kunnen verscheidene oorzaken aan de basis liggen. Daarnaast kan een kind ook voeding of drank persisterend weigeren. De logopedist wordt ingeschakeld om de eet- en drinkproblemen zo vroeg mogelijk aan te pakken zodoende moeilijkheden in de verdere ontwikkeling worden voorkomen.

Specialisatie neurogene stoornissen

Ten gevolge van een hersenletsel of degeneratieve stoornis kunnen neurogene spraak-, taal- en slikstoornissen optreden. De communicatie kan bemoeilijkt worden door een gestoorde spraak of door een gestoord begrip, woordvinding, zinnen formuleren, lezen en schrijven. Ook kunnen er problemen in het slikproces aanwezig zijn. Ieder individu vertoont een uniek ziektebeeld. De mate waarin er uitval is en welke kenmerken er optreden, is onder andere afhankelijk van de plaats en uitgebreidheid van het letsel in de hersenen. U kan bij de logopedist terecht voor de deskundige behandeling van afasie (taalstoornis), verbale apraxie of dysartrie (spraakstoornis) en dysfagie (slikstoornis).

Myotopia

Myotopia is een innovatief project van Orthodontie De Geyter en Logopedie Becue voor de multidisciplinaire, maatgerichte behandeling van oromyofunctionele stoornissen.

Groepstherapie

Het samen afleren van duim-en vingerzuigen of zuigen op een fopspeen, maakt van de harde strijd een speelse competitie.

Myotopia

 • "Zuiggewoonten kunnen erg hardnekkig zijn. Deze hebben een negatieve invloed op de tandenstand, articulatie en spierkracht in en rond de mond. Het is dus belangrijk om het duim- en vingerzuigen zo snel mogelijk af te leren. Wij kunnen u hierin begeleiden. Het samen afleren van duim-en vingerzuigen maakt van de harde strijd immers een speelse competitie. Aarzel niet om de hulplijn in te schakelen via duimhulplijn@gmail.com."

 • "Om kleine kinderen te helpen van hun fopspeen (of drinkflesje) af te geraken, bieden wij een boekje aan dat gebaseerd is op een verhaaltje waarin kleine Jade haar fopspeen afgeeft aan de Tutti-Fluttivogels. Fopspeentjes zijn nu eenmaal voor baby's en niet voor grote kindjes. Deze vogels staan in de praktijk en de kindjes kunnen hun fopspeen daadwerkelijk op een plaatsje onder de vleugels van de vogels leggen. s Nachts vliegen de vogels naar hun nest babyflutties dat zich ook in de praktijk bevindt op een onbereikbare (maar wel zichtbare) plaats en waar zij dan bij hun volgend bezoek hun fopspeentje kunnen zien in het nestje. Wij raden aan dat vanaf kindjes naar school gaan, het fopspeengebruik geleidelijk aan wordt afgebouwd van enkel thuis tot enkel bij het (in)slapen waarna uiteindelijk alle fopspenen afgegeven worden. Indien dit moeilijk gaat kunnen wij begeleiden met onze Tutti Flutties."

 • "Nagelbijten heeft heel wat nefaste gevolgen. Met onze #nailfie-paal helpen wij u deze gewoonte af te leren. Ben je eindelijk van dat nagelbijten afgeraakt en heb je de nagels waarvan je altijd al droomde? Dan is het hoog tijd om hiermee uit te pakken! Stuur je #nailfie door naar nagelbijthulplijn@gmail.com."

Contact

Logopedie Becue
Georges Martenstraat 9 bus 3, 9800 Deinze.
Neem vrijblijvend contact op via laurencebecue@hotmail.com of op het nummer 0478/31.15.91